Euroopa Regionaalarengu Fondi logo koos EASi logoga

DIGITALISEERIMISE TEEKAART

Projekti lühikirjeldus:

Digitaliseerimise teekaart on ettevõtja strateegiline dokument, millega antakse hinnang ettevõtja digitaliseerimisele, kitsakohtade likvideerimiseks vajalikele investeeringutele, nende tasuvusele ja ajakavale ning mõjule ettevõtja majandustulemustele. Digitaliseerimise teekaart sisaldab ka järgmise 3 aasta tegevuskava digitaliseerimise elluviimiseks.

Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk on toetada digitaliseerimise teekaartide koostamist. Seeläbi suureneb ettevõtja teadlikkus oma digitaliseerituse hetkeolukorrast ning võimekus parendustegevuste abil tõsta oma toodete ja teenuste lisandväärtust

Tulemus:

Projekti raames viidi läbi kaubamüügi ja sellega seotud tugiprotsesside detailne analüüs, kaardistati protsesside kitsaskohad, protsesside esinemise sagedus ja olulisus ettevõttele, määrati digiküpsuse tase  ning tehti ettepanekud täiendavaks automatiseerimiseks ning digitaliseerimiseks. Nüüd kus võimalused on selgelt määratletud saab ettevõte kaaluda ettepanekute teostamist järgmiste aastate investeeringu plaanides.

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Toetuse summa on 9 945 EUR.